Wel-zijn en goed voelen


Bonstato is een begrip in het Esperanto en staat voor "goede staat", ofwel goed voelen. Dat 'goed voelen' binnen handbereik brengen van mensen en organisaties daar staat Bonstato voor.
Goed voelen, lekker in je vel zitten is belangrijk, zowel voor het individu als voor op de werkvloer. Hoe ervoor te zorgen dat de "goede staat" binnen handbereik komt. Bewustwording, inzicht en stil staan bij de persoonlijke situatie ofwel de huidige situatie zijn daarbij kernwoorden.
Echter bewustwording en inzicht zijn niet voldoende, verandering van gedrag is ook een belangrijk aspect. Immers: "Bewustwording zonder handeling, geeft geen verandering."
Het doen, het ervaren wat wel en wat niet werkt in de persoonlijke situatie of op het werk is samen met de bewustwording en inzicht vormen de basis van het goed voelen. Als iets niet werkt, doe het dan anders. Werkt het wel, doe er dan meer van! Persoonlijk contact ofwel persoonlijke coaching is hierin van onschatbare waarde.

November 2006 is Bonstato opgericht van sindsdien is de inzet gericht om mensen met een chronische ziekte, hun naasten en hun zorgverleners in hun kracht te brengen. Het begon met het aanbieden van Dieetinzicht. Dit is middels onderzoeken en projecten doorontwikkeld naar de producten Bonstat en Medical Dashboard die ondergebracht zijn in Stichting INPAZO, ofwel SINPAZO.
De laatste ontwikkelingen zijn zodanig dat de beide programma's hun plekje gaan krijgen in Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) Ivido.

Daarnaast wordt in toenemende mate ingezet op leefstijlcoaching en is coaching op leefstijl, persoonlijk of in groepen tot de mogelijkheden gekomen.